Zoeken
  • Greetje Van den Eede

Pesticiden hebben zelfde effect op sperma als op onkruid

Niet iedereen weet dat je sinds 2015 geen pesticiden (biociden, herbiciden, …) meer mag gebruiken om de eigen stoep onkruidvrij te houden (of de ruimte tussen de haag/afsluiting en de goot bvb). Ook openbare besturen mogen geen pesticiden meer gebruiken voor parken, begraafplaatsen, parkeerplaatsen, speelzones, enz. Deze maatregel is belangrijk voor onze gezondheid, maar ook voor onze voortplantingshormonen. Tuinders die met pesticiden werken blijken minder vruchtbaar sperma te hebben. Alternatieven kan je vinden op websites van diverse natuurorganisaties zoals Velt, Natuurpunt, milieucentraal, . https://www.velt.be/ ,

https://www.milieucentraal.nl/in-en-om-het-huis/tuinieren/, en

https://avvn.nl/natuurlijk-tuinieren
3 keer bekeken

© 2018 De Natuurbalans • Privacybeleid  •  

Sparrenweg 19 • 3140 Keerbergen • 0471 / 60 60 10 • denatuurbalans@telenet.be  •  www.natuurbalans.be